Newslaya Home

प्रयोगका सर्त

यस अनलाइनमा प्रकाशित समाचार, लेख, फोटो तथा भिडियोहरु साभार गर्दा अनिवार्य रुपमा यस अनलाइनको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । अनलाइनमा साभार गर्दा स्रोत उल्लेख गर्दा यस अनलाइनको हाइपरलिंक राख्नुपर्नेछ ।