तपाईं जे भन्नुहोस् !!

Newslaya Home

तपाईं जे भन्नुहोस् !!

–लक्ष्मीप्रसाद कोइराला
सोमबार २७, साउन २०७६

तपाईं जे भन्नुहोस्,
नेपालको राजनीति भनेको,
सब्जी मन्डीमा कुहेको
एकबोरा आलु हो,
जुन एउटा कुयो भने
सारा बोरा नै
ठुसठुसी गनाउँछ।
या भन्नुहोस् !
नेपालको राजनीति भनेको,
त्यो रत्यौली जस्तो
चित्रबिचित्रको खेल हो !
जुन दुलाहाको घरमामात्र खेलिन्छ !
तपाईं जे भन्नुहोस् !!
या भन्नुहोस् ,
राजनीति भनेको यी दुवै हो ?
या भन्नुहोस्,
राजनीति भनेको यी दुवै होइन ??
तपाईं जे भन्नुहोस् !!
राजनीति भनेको
केही चाहिँ हो ,
सबैथोक चाहिँ होइन !!!